0850 678 01 11
info@dinamiksms.com.tr
Dinamik SMS Hizmetleri

Api Çözümleri

Hata Kodları

Önceden tanımlı hata kodları aşağıdaki tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir.

HATA KODU AÇIKLAMA

01

 Hatalı Kullanıcı Adı, Şifre yada Bayi Kodu

02

 Yetersiz Kredi / Ödenmemiş Fatura Borcu

03

 Tanımsız Action Parametresi

05

 Xml Düğümü Eksik yada Hatalı

06

 Tanımsız Orginator

07

 Mesaj Kodu (ID) yok

09

 Tarih alanları hatalı

10

 Sms Gönderilemedi

 

Kullanıcı bilgileri kontrolü

Örnek Kullanıcı Bilgileri Kontrolü için hazırlanmış XML ifadesi

 

 

test-2222

test

4

 

 

Yukarıdaki XML ifadesinde:

parametre düğümü, kullanıcı adınız, kullanıcıadı-bayikodu şeklinde girilecektir.

parametre düğümü,şifreniz,

parametre düğümü, gönderilen XML ifadesinin hangi işlev için gönderildiği bilgisini ifade eder.

parametre düğümüne değişken aktarılırken parametre değeri kullanıcıadı-bayikodu şeklinde

olmalıdır.

 

XML ifadesini bir XMLHTTP isteği oluşturup Gateway’a gönderdiğinizde aşağıdaki geri dönüş değerlerini alırsınız:

1. İşlem başarılıysa:

Kontör ve originator bilgileri gelir

15

Test1

Test2

şeklinde

 

Not: Originator bilgisi SMS gönderimlerinizde hedef GSM numarasının “Gönderen” kısmında çıkacak olan bilgiyi

ifade etmektedir. Bu bilgi 11 karakterlik nümerik ya da alfa nümerik karakterlerden oluşan (Türkçe ve &,<,> gibi özel

karakterler içermeyen) bir ifade olabilir.

 

 

SMS GÖNDERİMİ

SingleTextSMS ; Aynı mesaj metnini bir yada birden fazla GSM numarasına göndermek için kullanılır.

MultiTextSMS ; Farklı mesaj metinlerini farklı GSM numaralarına göndermek için kullanılır.

Bu her iki XML ifadesinde de karakter uzunluğu standart 160 karakter olup, 160 karakteri geçen mesajlarda giden

her mesajın uzunluğu 153 karaktere düşmektedir.

 

SingleTextSMS

Aşağıdaki örnekte SingleTextSMS XML ifadesi gösterilmektedir.

 

SingleTextSMS XML ifadesi örneği :

 

test-2222

test

0

deneme mesaj metni

5321234567,5551234567,5441234567

test

240320130930

240320131030

 

 

Yukarıdaki XML ifadesinde;

parametre düğümü kullanıcı adınızı,

parametre düğümü, şifrenizi,

parametre düğümü, gönderilen XML ifadesinin hangi işlev için gönderildiği bilgisini,

parametre düğümü, gönderilecek mesaj içeriğini,

parametre düğümü, mesajın gönderileceği GSM numaralarını,

parametre düğümü, mesajın gönderildiği GSM numarasında gönderen kısmında çıkacak ifadeyi,

parametre düğümü, GünAyYılSaatDakika şeklinde gönderim zamanını ifade eder.

parametre düğümü, GünAyYılSaatDakika şeklinde gönderim zamanının bitimini ifade eder.

parametre düğümüne değişken aktarılırken parametre değeri kullanıcıadı-bayikodu şeklinde

olmalıdır.

parametre düğümüne herhangi bir değer girmezseniz kullanıcıya ait tanımlanmış olan ilk Originator

bilgisi kullanılır.

parametre düğümüne bir değer girmezseniz mesaj gönderim işlemi hemen başlar. Bir değer belirtirseniz

mesaj gönderim işlemi o tarih,saat,dakika yapılır.

parametre düğümüne bir değer girmezseniz mesaj iletme işlemi standart olarak 24saat devam eder. Bir

değer belirtirseniz mesaj gönderim işlemi o tarih,saat,dakika sonlandırılır.

XML ifadesi Gateway’a ulaştığında iki çeşit geri dönüş değeri alınır:

1. İşlem başarılıysa: “ID: 27765” şeklinde mesaj gönderim paketine ait ID bilgisi döner.

 

MultiTextSMS

Aşağıdaki örnekte MultiText XML ifadesi gösterilmektedir.

 

Örnek 5.2.1 - MultiTextSMS XML ifadesi örneği :

 

test-2222

test

1

 

 

deneme mesaj metni 1

5321234567

 

 

deneme mesaj metni 2

5551234567

 

 

Ntest

240320110930

240320111030

 

 

Yukarıdaki XML ifadesinde;

parametre düğümü, kullanıcı adınızı,

parametre düğümü, şifrenizi,

parametre düğümü, gönderilen XML ifadesinin hangi işlev için gönderildiği bilgisini,

parametre düğümü, gönderilecek mesaj içeriğini,

parametre düğümü, mesajın gönderileceği GSM numaralarını,

parametre düğümü, mesajın gönderildiği GSM numarasında gönderen kısmında çıkacak ifadeyi,

parametre düğümü, GünAyYılSaatDakika şeklinde gönderim zamanını ifade eder.

parametre düğümü, GünAyYılSaatDakika şeklinde gönderim zamanının bitimini ifade eder.

parametre düğümüne değişken aktarılırken parametre değeri kullanıcıadı-bayikodu şeklinde

olmalıdır.

parametre düğümüne herhangi bir değer girmezseniz kullanıcıya ait tanımlanmış olan ilk Originator

bilgisi kullanılır.

parametre düğümüne bir değer girmezseniz mesaj gönderim işlemi hemen baslar. Bir değer belirtirseniz

mesaj gönderim işlemi o tarih,saat,dakika yapılır.

parametre düğümüne bir değer girmezseniz mesaj iletme işlemi standart olarak 24saat devam eder. Bir

değer belirtirseniz mesaj gönderim işlemi o tarih,saat,dakika sonlandırılır.

XML ifadesi Gateway’a ulaştığında iki çeşit geri dönüş değeri alınır:

1. İşlem başarılıysa: “ID: 27765” şeklinde mesaj gönderim paketine ait Id bilgisi döner.

 

RAPORLAMA

Tarih Bazında Rapor ; İki tarih arasında yapılan SMS gönderimlerinin toplu halde raporlanmasında kullanılır.

ID Bazında Rapor ; Bir SMS paketine ait mesaj gönderim hareketlerini raporlamada kullanılır.

 

Tarih Bazında Rapor

Aşağıdaki örnekte tarih bazında rapor için gereken XML ifadesi gösterilmektedir.

 

Örnek Tarih bazında rapor için gerekli XML ifadesi :

 

test-2222

test

2

24032013

01052013

 

 

Yukarıdaki XML ifadesinde;

parametre düğümü, kullanıcı adınızı,

parametre düğümü şifrenizi,

parametre düğümü, gönderilen XML ifadesinin hangi işlev için gönderildiği bilgisini,

parametre düğümü, raporun başlangıç tarihini (GünAyYıl),

parametre düğümü, raporun bitiş tarihini (GünAyYıl) ifade etmektedir.

parametre düğümüne değişken aktarılırken parametre değeri kullanıcıadı-bayikodu şeklinde

olmalıdır.

XML ifadesi Gateway’a ulaştığında iki çeşit geri dönüş değeri alınır:

İşlem başarılıysa: 27765;test;3;02.10.2006 12:26:59

Burada; 1.değer paket numarası;2. değer orginator;3. Sms Adedi;4.Değer tarih ve saat olarak gelir.

 

 

ID Bazında Rapor

Aşağıdaki örnekte ID bazında rapor için gerekli XML ifadesi gösterilmektedir.

 

Örnek 6.2.1 ID Bazında Rapor için gerekli XML ifadesi :

 

test-2222

test

3

2776325

 

 

Yukarıdaki XML ifadesinde;

parametre düğümü, kullanıcı adınızı,

parametre düğümü, şifrenizi,

parametre düğümü, gönderilen XML ifadesinin hangi işlev için gönderildiği bilgisini, bu bilgi 3 ise sade rapor 6 ise detaylı rapor sunmaktadır.

parametre düğümü, rapor almak istenilen SMS paketine ait ID bilgisini ifade etmektedir.

parametre düğümüne değişken aktarılırken parametre değeri kullanıcıadı-bayikodu şeklinde

olmalıdır.

XML ifadesi Gateway’a ulaştığında iki çeşit geri dönüş değeri alınır:

1. İşlem başarılıysa:

905321234567 1

905551234567 2

905441234567 3

Burada; 12 haneli telefon numarasından sonra gelen değer ;

1 (iletildi)

2 (beklemede)

3 (zaman aşımı)

4 (iletilmedi)

2. Hata oluşmuşsa: Bknz. Hata Kodları


TC. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) dan işletmeci yetkilendirmesine sahip
DİNAMİK TELEKOMÜNİKASYON BİLİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ ad ve hesabına sunulmaktadır.